Nắp cống bê tông loại T (chịu lực)

216.000 432.000 

Nắp cống loại T: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300 mm – 500 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Nắp cống bê tông
Nắp cống bê tông loại T (chịu lực)
216.000 432.000  Lựa chọn các phương án