Nắp cống bê tông loại B

90.000 180.000 

Nắp cống loại B: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300 mm – 500 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Nắp cống bê tông
Nắp cống bê tông loại B
90.000 180.000  Lựa chọn các phương án