Cống bê tông đúc sẵn loại C300, C400 (Mương)

510.000 940.000 

Loại cống B: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300- 400 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Cống bê tông biken
Cống bê tông đúc sẵn loại C300, C400 (Mương)
510.000 940.000  Lựa chọn các phương án