Cống bê tông đúc sẵn loại B300, B400, B500

816.000 1.368.000 

Loại cống B: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300- 500 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Cống bê tông biken
Cống bê tông đúc sẵn loại B300, B400, B500
816.000 1.368.000  Lựa chọn các phương án