Cống bê tông đúc sẵn loại A500, A600

2.070.000 4.450.000 

Loại cống A: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300 mm – 400 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Cống bê tông
Cống bê tông đúc sẵn loại A500, A600
2.070.000 4.450.000  Lựa chọn các phương án