Nắp cống bê tông loại A

90.000 240.000 

Nắp cống loại A: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300 mm – 600 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Nắp cống bê tông
Nắp cống bê tông loại A
90.000 240.000  Lựa chọn các phương án