Hố Ga bê tông 400, 500

1.040.000 2.080.000 

Loại hố ga: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 400- 500 mm.

 

Hố ga bê tông
Hố Ga bê tông 400, 500
1.040.000 2.080.000  Lựa chọn các phương án