Năng lực phòng thí nghiệm Biken

Nhắm mục đích kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn cho từng loại sản phẩm trong quá trình sản xuất cũng như kiểm soát, đánh giá chất lượng của sản phẩm trước khi xuất xưởng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Công ty BIKEN Việt Nam đã đăng ký với bộ xây dựng Việt Nam thành lập phòng LAS – XD940 với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng công tác thí nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

STT

TÊN THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

XUẤT XỨ

HIỆN TRẠNG

1

Máy nén Bê tông 200 tấn

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

2

Máy nén 100 tấn

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

3

Côn thử độ sụt bê tông

5

Bộ

Việt Nam

TỐT

4

Khuôn lập phương 150x150x150

120

Chiếc

Việt Nam

TỐT

5

Khuôn trụ 150×300

60

Chiếc

Việt Nam

TỐT

6

Khuôn trụ 100×200

60

Chiếc

Việt Nam

TỐT

7

Khuôn 40x40x10

6

Chiếc

Việt Nam

TỐT

8

Bộ gá uốn mẫu XM40x40x160

2

Bộ

Việt Nam

TỐT

9

Bộ gá nén mẫu XM40x40x160

2

Bộ

Việt Nam

TỐT

10

Dụng cụ VICA

1

Bộ

Việt Nam

TỐT

11

Bình tỷ trọng

4

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

12

Bộ sàng cốt liệu

3

Bộ

Việt Nam

TỐT

13

Thiết bị chia mẫu cốt liệu

2

Bộ

Trung Quốc

TỐT

14

Máy trộn tự do

1

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

15

Máy trộn cưỡng bức tại roto

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

16

Thiết bị thử hàm lượng bọt khí

2

Bộ

Nhật Bản

TỐT

17

Bể dưỡng hộ mẫu

2

Bể

Trung Quốc

TỐT

18

Bộ thùng chứa

2

Bộ

Trung Quốc

TỐT

19

Côn chày 40x90x75

2

Bộ

Trung Quốc

TỐT

20

Bình chapman

2

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

21

Kính so màu

2

Bộ

Nhật Bản

TỐT

22

Bộ xilanh nén đập

3

Bộ

Trung Quốc

TỐT

23

Thước kẹp

5

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

24

Kim thử hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa

2

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

25

Bình tam giác

2

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

26

Bộ ống đong

6

Bộ

Trung Quốc

TỐT

27

Ống Pipet

6

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

28

Giọ cân thủy tĩnh

1

Bộ

Việt Nam

TỐT

29

Khay tôn

4

Chiếc

Việt Nam

TỐT

30

Khay sấy

6

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

31

Tủ sấy

1

Bộ

Trung Quốc

TỐT

32

Xẻng, búa, xô…..

2

Bộ

Việt Nam

TỐT

33

Bình hút ẩm

1

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

34

Bình rửa cát, đá

2

Bộ

Việt Nam

TỐT

35

Bình khối lượng riêng

2

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

36

Bàn rằn quay tay

1

Bộ

Trung Quốc

TỐT

37

Sàng tiêu chuẩn 0,09mm

2

Bộ

Trung Quốc

TỐT

38

Bàn rung

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

39

Tủ dưỡng ẩm

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

40

Nhiệt kế

2

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

41

Hóa chất….

2

Bộ

Việt Nam

TỐT

42

Súng bật nẩy

1

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

43

Cân điện tử 0,01g

1

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

44

Cân điện tử 0,1g

1

Chiếc

Trung Quốc

TỐT

45

Máy kéo, uốn thép

1

Chiếc

Nhật Bản

TỐT

46

Bộ dụng cụ thí nghiệm nước

1

Bộ

Nhật Bản

TỐT

thiết bị thí nghiệm

Phòng thí nghiệm biken
Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm