Cống bê tông đúc sẵn loại A300, A400

810.000 2.160.000 

Loại cống A: Bê tông đúc sẵn.

Độ rộng lòng cống: 300 mm – 400 mm.

Chiều dài cống: 2000 mm.

 

Cống bê tông
Cống bê tông đúc sẵn loại A300, A400
810.000 2.160.000  Lựa chọn các phương án