Bó vỉa bê tông loại B

100.000 120.000 

Loại bó vỉa: Bê tông đúc sẵn.

Chiều cao: 200- 300 mm.

Chiều dài: 990 mm.

 

Bó vỉa bê tông
Bó vỉa bê tông loại B
100.000 120.000  Lựa chọn các phương án