Bó vỉa bê tông loại A

80.000 110.000 

Loại bó vỉa: Bê tông đúc sẵn.

Chiều cao: 120- 300 mm.

Chiều dài: 990 mm.

 

Bó vỉa bê tông
Bó vỉa bê tông loại A
80.000 110.000  Lựa chọn các phương án