Gạch không nung

  6.800 9.700 

  Loại gạch: Gạch không nung

  Chiều rộng: 100- 150- 200 mm.

  Chiều dài: 390- 398 mm.

  Chiều cao: 190- 198 mm.

   

  Gạch không nung
  Gạch không nung
  6.800 9.700  Lựa chọn các phương án